Decor để bàn

Hoa sen bằng gốm 

1.080.0001.160.000
1.110.0001.140.000

Decor để bàn

Hình học trang trí

990.0001.090.000
1.000.0001.070.000
980.0001.010.000
500.000800.000
750.000