Mô hình ngồi thiền độc đáo CD940

1.950.000

Mô hình ngồi thiền

Kích thước:
+ Nhỏ: D15cm x R5cm x C19cm
+ Lớn: D18cm x R6cm x C29cm

Chất liệu: Khung sắt + composite