Tượng Tây Phương Tam Thánh cao cấp CD852

14.500.00047.200.000

Tượng Tây Phương Tam Thánh

Kích thước:
+ Đứng giữa Đức Phật A Di Đà: D26cm x R26cm x C41cm x TL 8.2kg
+ Cầm bình Bồ Tát Quán Thế Âm: D21cm x R21cm x C40cm x TL 5.5kg
+ Cầm sen Bồ Tát Ðại Thế Chí: D21cm x R21cm x C40cm x TL 5.5kg

Chất liệu: đồng
Phương pháp sản xuât: Làm bằng tay

Xóa