Tượng phi hành gia ôm bóng trái tim

4.900.000 4.700.000

Tượng phi hành gia ôm bóng trái tim để sàn phòng khách

Kích thước: 63 x 110 cm

Chất liệu: FRP

Mã: CD904 Danh mục: