Tranh phù điêu 3D Tôn Ngộ Không trang trí phòng khách độc đáo

6.500.000

Tranh phù điêu 3D Tôn Ngộ Không trang trí phòng khách

Kích thước:
+ Tranh tròn: Đường kính 80cm * D126cm
+ Tranh dọc: R75cm * C90cm (thanh 1 mét)

Chất liệu: vật chất FRP
Trọn lượng: 10kg

Mã: CD606 Danh mục: